Середа, 23 трав. 2018 р.
Асоціація "Українські акредитовані органи з оцінки відповідності" - УкрАО
Комплекс семінарів Асоціації УкрАО PDF Друк E-mail

Триває комплектування груп учасників комплексу науково-методичних семінарів Асоціації УкрАО, які відбудуться 04-06 червня 2018 р. в м. Києві. 

iso 17025 

ЧАСТИНА 1.1 (04 червня 2018 року) керівникам і фахівцям лабораторій

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЙ ЗГІДНО З ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ТА ВИМОГАМИ ISO/IEC 17025:2017 

ЧАСТИНА 1.2 (05 червня 2018 року) метрологам, керівникам і фахівцям лабораторій

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЙ  ISO/IEC 17025, ІSO 10012, ISO 10017

ЧАСТИНА 2 (05 червня 2018 року) керівникам з якості, фахівцям з організації та проведення внутрішнього аудиту

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065   та ISO 19011.

ЧАСТИНА 3 (06 червня 2018 року) керівникам та фахівцям інспекційних органів, монтажних організацій

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСПЕКЦІЙНИХ ОРГАНІВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17067, EA-2/17M 

Програма комплексу семінарів та заявка на участь

 
Інформація для Членів Асоціації PDF Друк E-mail

Відповідно до Рішення Президії (Протокол № 44 від 26.04.18 р.) Загальні Збори Членів Асоціації УкрАО відбудуться 07 червня 2018 р. в м. Києві. Адреса та час проведення Загальних зборів повідомляється Членам Асоціації офіційним листом.

 
Інформація для акредитованих лабораторій PDF Друк E-mail

Асоціація УкрАО звертає увагу керівників та керівників з якості акредитованих лабораторій на Наказ НААУ № 238 від 22.12.17 р. "Про впровадження стандарту  ISO/IEC 17025:2017", зокрема:

З 01.01.2019 року НААУ проводить моніторинг за ДСТУ  ISO/IEC 17025:2006, тільки на відповідність вимогам ISO/IEC 17025:2017.

До 01.12.2020 року скасує дію всіх чинних атестатів про акредитацію на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.

 
Рекомендації УкрАО для впровадження ISO/IEC 17025:2017 PDF Друк E-mail

Доступний для замовлення Стандарт СТУ-Р УкрАО 913.20:2018 - "Рекомендації з впровадження стандарту ISO/IEC 17025:2017" у складі:

Частина 1 Форми процедур: Розділ І Організаційні та технічні вимоги (2 томи);

                                                Розділ ІІ Система менеджменту.

Частина 2 Форми документів.

Бланк Заявки у вкладці "Нормативні документи УкрАО"

 
Доступно для замовлення PDF Друк E-mail

СТУ–Р УкрАО 913.13:2014 – «Рекомендації відповідальному з якості органу сертифікації продукції (процесів, послуг)»

СТУ-Р УкрАО 913.20:2018 - «Рекомендації з впровадження стандарту ISO/IEC 17025:2017»:

Частина 1 Форми процедур: Розділ І Організаційні та технічні вимоги (2 томи); Розділ ІІ Система менеджменту.

Частина 2 Форми документів.

СТУ-Р УкрАО 913.21:2014 - "Рекомендації з впровадження стандарту ISO/IEC 17065:2012"

*СТУ-Р УкрАО 913.19:2012 – «Рекомендації керівнику (менеджеру) з якості випробувальної (калібрувальної) лабораторії»

СТУ-Р УкрАО 913.15:2016 – «Рекомендації з метрологічного забезпечення випробувальних і калібрувальних лабораторій (питання та приклади розрахунку невизначеності вимірювань)»

СТУ-Р УкрАО 913.18:2016 – «Рекомендації з оцінювання придатності методів випробувань і калібрувань»

Збірник документів УкрАО № 3 – Внутрішній аудит органів з оцінки відповідності

СТУ-Р УкрАО 913.22:2012 – «Рекомендації з організації і проведення аудитів діяльності органів з оцінки відповідності»

СТУ-Р УкрАО 913.23:2012 - «Кваліфікаційні вимоги до аудиторів діяльності органів з оцінки відповідності»

СТУ-Р УкрАО 913.24:2016 "Рекомендації з впровадження стандарту ISO/IEC 17020. Форми процедур документів"

СТУ-Р УкрАО 94.12.21-01:2017 - Рекомендації органам з оцінки відповідності "Проведення аудиту і сертифікації систем енергетичного менеджменту за стандартом ISO 50003:2014"

Монографія д.т.н., проф. Володарський Є.Т., д.т.н., проф. Кошева Л.А. "Технические аспекты аккредитации испытательных лабораторий" (рус.)

Монографія, Жалдак М.С.- заст. директора НТІ метрологічної служби України ДП «Укрметртестстандарт», Проненко С.В. - ДП «Укрметртестстандарт»,  начальник сектора інституту метрологічної служби України.

«Рекомендації. Встановлення та корегування міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання». 18 стор.

Комплекти документації системи менеджменту органів з оцінки відповідності (у вигляді файлів)

С-УкрАО КД 94.12.21:2017 Комплект документації «Нормативно-технічна документація системи менеджменту якості для органу із сертифікації продукції для проведення діяльності у відповідності до ISO/IEC 17065:2012»

С-УкрАО КД 94.12.24:2017 Комплект документації "Нормативно-технічна документація системи менеджменту якості для органів з інспектування при проведенні діяльності у відповідності до ISO/IEC 17020:2012"

Порядок придбання копій цих документів ТА АНОТАЦІЇ МОНОГРАФІЙ у вкладці "Нормативні документи УкрАО"
*Розробляється нова редакція стандарту, узгоджену до ISO/IEC 17025:2017
 
Інформація від члена УкрАО - органу з сертифікації персоналу PDF Друк E-mail

Центр развития качестваОрган сертификации персонала «Центр развития качества» представляет вниманию специалистов в системах менеджмента и работодателей новый проект по сертификации персонала с квалификацией «Менеджер (Представитель руководства) по рискам». Внедрение международного стандарта ISO 31000 позволяет эффективно идентифицировать, минимизировать и управлять рисками на предприятии.

Функционирует онлайн-сервис для определения уровня знаний в области систем менеджмента, что позволит кандидатам получить объективную и независимую оценку уровня знаний. www.qdc.com.ua 

Сертификация персонала по квалификации «Менеджер (Представитель руководства) по рискам» возможна при условии прохождения обучения по «Внутренний аудит системы менеджмента рисков» и «Менеджер (Представитель руководства) по рискам». Для удобства кандидатов специалисты ОСП совместно с УкрАО разработали схему, которая позволяет признавать модули обучения УкрАО, допол...

Детальну інформацію дивитись у розділі "Інформація від членів УкрАО".

 
Повідомляємо PDF Друк E-mail

Монографії, на які Асоціація УкрАО отримала право на розповсюдження:

"Технические аспекты аккредитации испытательных лабораторий"

Автори: Володарський Є.Т. – д.т.н.,  професор НТТУ «КПІ»; Кошева Л.О. - д.т.н., професор НАУ.

Анотація Монографії

"Рекомендації. Встановлення та корегування міжкалібрувальних інтервалів засобів

вимірювальної техніки та випробувального обладнання"

Автори: Жалдак М.С. - заступник директора науково - технічного інституту метрологічної служби України ДП «Укрметртестстандарт», Проненко С.В. - ДП «Укрметртестстандарт»,  начальник сектора інституту метрологічної служби України.

Анотація Монографії

 
Повідомляємо PDF Друк E-mail

Асоціація УкрАО є членом:

 Науково-технічної ради у сфері технічного регулювання при Мінекономрозвитку і торгівлі України;

 Ради з акредитації Національного агентства з акредитації України.

Пропозиції та питання, які за Вашою думкою мають бути розглянуті на засіданні певної з Рад, можете направити для розгляду Президією УкрАО на електронну пошту Асоціації, із відповідною поміткою теми "Питання на розгляд ради..."

Чергові засідання рад:

НТР у сфері технічного регулювання при Мінекономрозвитку

Рада з акредитації 

 
Контакти УкрАО

Державна реєстрація: 09.02.2006 р.

Адреса: 03056, м. Київ, вул. Польова, 21, оф.230.

тел./факс: (044) 277-86-11.

Електронна пошта – ukrao@i.ua,   ukrao@i.com.ua;

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) – 341 88 687.

Довідка про взяття на облік платників податків № 14 923 від 10.02.2006 видана ДПІ у Солом’янському районі м. Києва.

Індивідуальний податковий номер – 341 886 826 580.

Платник податків на загальних умовах.

PIC: 921459940

Хто на сайті?
На даний момент 5 гостей на сайті