П'ятниця, 24 лист. 2017 р.
Асоціація "Українські акредитовані органи з оцінки відповідності" - УкрАО
Асоціація запрошує до участі PDF Друк E-mail

Триває комплектування груп учасників одноденних заходів УкрАО 28-30 листопада 2017 р. у м. Києві:

         для фахівців та керівників лабораторій, метрологів 28 листопада 2017 р. одноденний науково-методичний семінар: "ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЙ ЗГІДНО З ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ТА ВИМОГАМИ ISO/IEC 17025, ISO 10012, ISO 10017";

          базова лекційна підготовка для керівників з якості та внутрішніх аудитів ООВ всіх типів 29 листопада 2017 р.  на одноденному науково-методичному семінарі: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065 та ISO 19011.

           30 листопада 2017 р. одноденне практичне заняття з планування та проведення внутрішнього аудиту в органах з оцінки відповідності всіх типів

 Участь фахівців визначається окремо у кожному з цих заходів.

Програма та бланк Заявки на участь.

 
Підготовка фахівців з ризик менеджменту PDF Друк E-mail

В межах програми підготовки до сертифікації фахівців кваліфікації Внутрішній аудитор системи менеджменту ризиків, Менеджер (Представник керівництва) з ризиків органом з сертифікації персоналу ОСП «Центр розвитку якості» Асоціація УкрАО проведе 30-31 січня 2018 р. у м. Києві науково-практичний семінар за темою:  "Ризик орієнтований менеджмент у нових версіях міжнародних стандартів, директивах та Регламентах ЕС. Практика використання ризик менеджменту". 

Інформація від органу з сертифікації персоналу про сертифікацію за визначеною кваліфікацією міститься у попередній статті сайту.

Програма науково-практичного семінару, заявка на участь та інша інформація для участі у семінарі

 
Інформація від члена УкрАО - органу з сертифікації персоналу PDF Друк E-mail

Орган сертификации персонала «Центр развития качества» представляет вниманию специалистов в системах менеджмента и работодателей новый проект по сертификации персонала с квалификацией «Менеджер (Представитель руководства) по рискам». Внедрение международного стандарта ISO 31000 позволяет эффективно идентифицировать, минимизировать и управлять рисками на предприятии.

С октября 2017 года запускается онлайн-сервис для определения уровня знаний в области систем менеджмента, что позволит кандидатам получить объективную и независимую оценку уровня знаний. www.qdc.com.ua 

Сертификация персонала по квалификации «Менеджер (Представитель руководства) по рискам» возможна при условии прохождения обучения по «Внутренний аудит системы менеджмента рисков» и «Менеджер (Представитель руководства) по рискам». Для удобства кандидатов специалисты ОСП совместно с УкрАО разработали схему, которая позволяет признавать модули обучения УкрАО, допол...

Детальну інформацію дивитись у розділі "Інформація від членів УкрАО".

 
Доступно для замовлення PDF Друк E-mail

СТУ–Р УкрАО 913.13:2014 – «Рекомендації відповідальному з якості органу сертифікації продукції (процесів, послуг)»

СТУ-Р УкрАО 913.20:2015 - «Рекомендації з впровадження стандарту ISO/IEC 17025»:

Частина 1 Форми процедур:  Розділ І Вимоги до менеджменту (управління); Розділ ІІ Технічні вимоги.

Частина 2 Форми документів.

СТУ-Р УкрАО 913.21:2014 - "Рекомендації з впровадження стандарту ISO/IEC 17065:2012"

СТУ-Р УкрАО 913.19:2012 – «Рекомендації керівнику (менеджеру) з якості випробувальної (калібрувальної) лабораторії»

СТУ-Р УкрАО 913.15:2016 – «Рекомендації з метрологічного забезпечення випробувальних і калібрувальних лабораторій (питання та приклади розрахунку невизначеності вимірювань)»

СТУ-Р УкрАО 913.18:2016 – «Рекомендації з оцінювання придатності методів випробувань і калібрувань»

Збірник документів УкрАО № 3 – Внутрішній аудит органів з оцінки відповідності

СТУ-Р УкрАО 913.22:2012 – «Рекомендації з організації і проведення аудитів діяльності органів з оцінки відповідності»

СТУ-Р УкрАО 913.23:2012- «Кваліфікаційні вимоги до аудиторів діяльності органів з оцінки відповідності»

СТУ-Р УкрАО 913.24:2016 "Рекомендації з впровадження стандарту ISO/IEC 17020. Форми процедур документів"

Монографія д.т.н., проф. Володарський Є.Т., д.т.н., проф. Кошева Л.А. "Технические аспекты аккредитации испытательных лабораторий" (рус.)

Монографія, Жалдак М.С.- заст. директора НТІ метрологічної служби України ДП «Укрметртестстандарт», Проненко С.В. - ДП «Укрметртестстандарт»,  начальник сектора інституту метрологічної служби України.

«Рекомендації. Встановлення та корегування міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання». 18 стор.

Комплекти документації системи менеджменту органів з оцінки відповідності (у вигляді файлів)

С-УкрАО КД 94.12.21:2017 Комплект документації «Нормативно-технічна документація системи менеджменту якості для органу із сертифікації продукції для проведення діяльності у відповідності до ISO/IEC 17065:2012»

С-УкрАО КДп 94.12.24:2017 Комплект документації "Нормативно-технічна документація системи менеджменту якості для органів з інспектування при проведенні діяльності у відповідності до ISO/IEC 17020:2012"

Порядок придбання копій цих документів ТА АНОТАЦІЇ МОНОГРАФІЙ у вкладці "Нормативні документи УкрАО"
 
Анонс PDF Друк E-mail

Доступний для замовлення новий комплект документації системи менеджменту у вигляді файлів для діяльності інспекційних органів С-УкрАО КД 94.12.24:2017 Комплект документації «Нормативно-технічна документація системи менеджменту якості для інспекційного органу для проведення діяльності у відповідності до ISO/IEC 17020:2012».

Детальна інформація для замовлення у таблиці нижче та у розділі "Нормативні документи УкрАО".

 
Відбувся семінар PDF Друк E-mail

24 жовтня 2017 р. відбувся семінар: «Актуалізація знань фахівців, які організовують та проводять діяльність з внутрішнього аудиту органів з оцінки відповідності (ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065)» для внутрішніх аудиторів, керівників з якості, фахівців ООВ, які у 2014-16 роках прийняли участь у семінарі УкрАО за навчальною програмою № 5 "Внутрішній аудит органів з оцінки відповідності".

 
Повідомляємо PDF Друк E-mail

Асоціація УкрАО є членом:

 Науково-технічної ради у сфері технічного регулювання при Мінекономрозвитку і торгівлі України;

 Ради з акредитації Національного агентства з акредитації України.

Пропозиції та питання, які за Вашою думкою мають бути розглянуті на засіданні певної з Рад, можете направити для розгляду Президією УкрАО на електронну пошту Асоціації, із відповідною поміткою теми "Питання на розгляд ради..."

Чергові засідання рад:

НТР у сфері технічного регулювання при Мінекономрозвитку - відбувся  12 жовтня 2017 р.

Рада з акредитації  - планується у грудні 2017р.

 
Повідомляємо PDF Друк E-mail

Монографії, на які Асоціація УкрАО отримала право на розповсюдження:

"Технические аспекты аккредитации испытательных лабораторий"

Автори: Володарський Є.Т. – д.т.н.,  професор НТТУ «КПІ»; Кошева Л.О. - д.т.н., професор НАУ.

Анотація Монографії

"Рекомендації. Встановлення та корегування міжкалібрувальних інтервалів засобів

вимірювальної техніки та випробувального обладнання"

Автори: Жалдак М.С. - заступник директора науково - технічного інституту метрологічної служби України ДП «Укрметртестстандарт», Проненко С.В. - ДП «Укрметртестстандарт»,  начальник сектора інституту метрологічної служби України.

Анотація Монографії

 
Контакти УкрАО

Державна реєстрація: 09.02.2006 р.

Адреса: 03056, м. Київ, вул. Польова, 21, оф.230.

тел./факс: (044) 277-86-11.

Електронна пошта – ukrao@i.ua,   ukrao@i.com.ua;

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) – 341 88 687.

Довідка про взяття на облік платників податків № 14 923 від 10.02.2006 видана ДПІ у Солом’янському районі м. Києва.

Індивідуальний податковий номер – 341 886 826 580.

Платник податків на загальних умовах.

PIC: 921459940

Хто на сайті?
На даний момент 16 гостей на сайті