Практика з ризик менеджменту у грудні Друк

10-11 грудня 2019 р. у м. Києві Асоціація УкрАО проведе науково-практичний семінар

"Ризик орієнтований менеджмент у міжнародних стандартах, Директивах та Регламентах ЕС. Практика використання ризик менеджменту"

Семінар розрахований на фахівців підприємств і організацій з впровадженими системами менеджменту на основі ISO 9001 (ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS18001, ISO26000, ISO50001), органів з оцінки відповідності, що діють відповідно до стандартів серії ISO/IEC 17000. В програмі:

1 Ризики законодавчої та регуляторної сфери в Директивах та регламентах. Ризик орієнтоване мислення у корпоративних системах менеджменту
2 Стандарт ISO 31000 Менеджмент ризиків – принципи та настанови.
3 Стандарт ISO 31010 Менеджмент ризиків. Методи оцінювання ризику.
Практичне заняття .
Визначення оцінювання ризику
Процес оцінювання ризику:
Вибір методів оцінювання ризику:
Приклади використання методів оцінювання ризик менеджменту.
4 Робота у групах .
Постановка завдання на виробництво продукту:
На рівні опрацювання контексту організації на певний період:
-          визначення системи процесів для оцінювання
-          розроблення визначених для оброблення процесів.
Визначення основних умов для виробництва продукції:
- зовнішні та внутрішні фактори,
- небезпеки,
- невизначеності.
Фінансові показники проекту,
 фінансові ризики;
 структура ціни проекту.
 фінансова парадигма ризик менеджменту, відносно проекту та процесу, що розробляються.

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ

 Програма семінару та бланк Заявки скачуються за кліком по цьому реченню.