Неділя, 17 січ. 2021 р.
Нормативні документи PDF Друк E-mail

Директору УкрАО

03056, м. Київ,

вул. Польова, 21, оф. 230

 

ЗАЯВКА

на отримання права використання науково-методичної документації  УкрАО[1]

Організація________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва організації)

 

Адреса                       __________________________________________________________________________________________

(індекс, юридична та поштова адреса)


Телефон, факс ____________________________________e-mail____________________________

 

Код ЄДРПОУ __________________ Індивідуальний податковий номер _____________________

 

Р/р: ________________ в _______________________________________________ МФО__________

Платник податку ___________________________________________

 

Бажаємо отримати право використання стандартів УкрАО з нижченаведеного переліку, що відмічені кількістю екземплярів*:

 

Назва

Вартість, грн., з ПДВ

Кількість екземпл.

1

СТУ–Р УкрАО 913.13:2014 – «Рекомендації відповідальному з якості органу сертифікації продукції (процесів, послуг)»

189,00

 

2

СТУ-Р УкрАО 913.20.01:2018 - «Рекомендації з впровадження стандарту ISO/IEC 17025:2017»:

Частина 1 Форми процедур: Розділ І Організаційні та технічні вимоги (2 томи); Розділ ІІ Система менеджменту.

Частина 2 Форми документів.

 

292,00

153,00

 

3

СТУ-Р УкрАО 913.21:2014 - "Рекомендації з впровадження стандарту ISO/IEC 17065:2012"

189,00

 

4

СТУ-Р УкрАО 913.19:2018 – «Рекомендації керівнику (менеджеру) з якості випробувальної (калібрувальної) лабораторії»

189,00

 

5

СТУ-Р УкрАО 913.15:2016 – «Рекомендації з метрологічного забезпечення випробувальних і калібрувальних лабораторій (загальні питання та приклади розрахунку невизначеності вимірювань)»

189,00

 

6

СТУ-Р УкрАО 913.18:2018 – «Рекомендації з оцінювання придатності методів випробувань і калібрувань»

189,00

 

7

Збірник документів УкрАО № 3 – Внутрішній аудит органів з оцінки відповідності

СТУ-Р УкрАО 913.22:2019– «Рекомендації з організації і проведення аудитів діяльності органів з оцінки відповідності»

СТУ-Р УкрАО 913.23:2019- «Кваліфікаційні вимоги до аудиторів діяльності органів з оцінки відповідності»

243,00

 

8

СТУ-Р УкрАО 913.24:2016 "Рекомендації з впровадження стандарту ISO/IEC 17020. Форми процедур документів"  

282,00

 

9

СТУ-Р УкрАО 94.12.21-01:2017 - Рекомендації органам з оцінки відповідності "Проведення аудиту і сертифікації систем енергетичного менеджменту за стандартом ISO 50003:2014"

159,00

 

10

СТУ-Р УкрАО 94.12.20/24-1:2018 «Застосування гнучкої сфери акредитації органами з оцінки відповідності»

 

72,00*

102,00**

 

11

СТУ – Р УкрАО 94.12.20.1-01:2018  "Рекомендації. Загальні правила відбору зразків для підтвердження відповідності"

102,00*

 

132**

 

12

Монографія, Жалдак М.С.- заст. директора НТІ метрологічної служби України ДП «Укрметртестстандарт», Проненко С.В. - ДП «Укрметртестстандарт»,  начальник сектора інституту метрологічної служби України.

«Рекомендації. Встановлення та корегування міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання». 18 стор.

тимчасово вилучено

 

Комплекти документації системи менеджменту органів з оцінки відповідності (у вигляді файлів)
13 С-УкрАО КД 94.12.21: 2017 Комплект документації «Нормативно-технічна документація системи менеджменту якості для органу із сертифікації продукції для проведення діяльності у відповідності до ISO/IEC 17065:2012» 7050,00
14 С-УкрАО КД 94.12.24:2017 Комплект документації "Нормативно-технічна документація системи менеджменту якості для органів з інспектування при проведенні діяльності у відповідності до ISO/IEC 17020:2012"  8062,50

* вартість послуги при передачі копії стандарту на семінарі, кур’єру Замовника, або при замовленні разом із іншими стандартами УкрАО;

**    вартість, при замовленні послуги лише по цьому стандарту, що передбачає поштове відправлення його копії;

Відповідно до вказаної кількості екземплярів надається право використання відповідного стандарту та згідно вказаної кількості – копії стандарту УкрАО у вигляді брошури. Вартість вказана із розрахунку отримання одного екземпляру брошури відповідного стандарту УкрАО.

До складу документації УкрАО включено документацію інших авторів, на яку УкрАО отримала право її розповсюдження.

 

Керівник                                                                                                     ________________________

 

СТАНДАРТИ АСОЦІАЦІЇ УкрАО*

 

Назва документа

 

Термін введення в дію Коментар
1 СТУ УкрАО 913.01:2006 „Система стандартизації УкрАО. Основні положення” з 01.09.2006 Наказ № 14 від 31.08.06
2 СТУ УкрАО 913.02:2006 „Система стандартизації УкрАО. Правила розробки нормативних документів”
3 СТУ УкрАО 913.03:2006 „Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів”
4 СТУ УкрАО 913.04:2007 „Процедура вступу до Асоціації” з 01.08.2007 на заміну 913.04:2006 Наказ № 40 від 12.07.07
5 СТУ УкрАО 913.05:2006 „Емблема УкрАО” з 01.09.2006 Наказ № 14 від 31.08.06
6 СТУ УкрАО 913.06:2007 "Реєстрація систем добровілної оцінки відповідності (СДОВ)" з 05.04.2007 Наказ № 34 від 05.04.07
13 СТУ–Р УкрАО 913.13:2014 – «Рекомендації відповідальному з якості органу сертифікації продукції (процесів, послуг)» на заміну СТУ - Р УкрАО 913.13:2012 Наказ № 187 від 02.09.14
14 СТУ УкрАО 913.14:2006 „Процедура видачі Свідоцтва про участь в заходах УкрАО” з 01.09.2006 Наказ № 15 від 01.09.06
15 СТУ - Р 913.15.2016 „Рекомендації з метрологічного забезпечення випробувальних і калібрувальних лабораторій” з 27.04.2016 на заміну 913.15:2006 Наказ № 237 від 27.04.16
17 СТУ-П УкрАО 913.17:2007 „Інформаційний вузол Асоціації”
18 СТУ-Р УкрАО 913.18:2018 „Рекомендації з оцінювання придатності методів випробувань і калібрувань” третя редакція стандарту з 15.11.2018 Наказ № 307 від 15.11.18
19 СТУ-Р УкрАО 913.19:2018 „Рекомендації керівнику (менеджеру) з якості випробувальної (калібрувальної) лабораторії” з 16.07.2018 на заміну 913.19:2012 Наказ № 290 від 16.07.18
20 СТУ-Р УкрАО 913.20.01:2018 - «Рекомендації з впровадження стандарту ISO/IEC 17025:2017»:

Частина 1 Форми процедур: Розділ І Організаційні та технічні вимоги (2 томи); Розділ ІІ Система менеджменту.

Частина 2 Форми документів.

з 07.03.2019 на заміну

СТУ- Р УкрАО 913.20:2018

Наказ № 315 від 06.03.19
21 СТУ-Р УкрАО 913.21:2014 - "Рекомендації з впровадження стандарту ISO/IEC 17065:2012" з 01.12.2014 на заміну СТУ-Р УкрАО 913.21:2012

Наказ № 193 від 01.12.14

22 СТУ-Р УкрАО 913.22:2019 „Рекомендації з організації і проведення аудиту діяльності органів з оцінки відповідності”. з 16.05.2019 на заміну 913.22:2012

Наказ № 320 від 16.05.19

23 СТУ УкрАО 913.23:2019 „Кваліфікаційні вимоги до аудиторів діяльності органів з оцінки відповідності” з 16.05.2019 на заміну 913.23:2012

Наказ № 320 від 16.05.19

24

СТУ УкрАО 913.24:2016 "Рекомендації з впровадження стандарту ISO/IEC 17020. Форми процедур документів"

з .11.2016 року

Наказ № 247   від 11.2016 р.

 25 С-УкрАО КД 94.12.21: 2017 Комплект документації «Нормативно-технічна документація системи менеджменту якості для органу із сертифікації продукції для проведення діяльності у відповідності до ISO/IEC 17065:2012» з 05.05.2017 року

Наказ №256    від 05.05.17 р.

26 С-УкрАО КДп 94.12.24:2017 Комплект документації "Нормативно-технічна документація системи менеджменту якості для органів з інспектування при проведенні діяльності у відповідності до ISO/IEC 17020:2012" з 01.11.2017 року

Наказ № 270   від 01.11.17 р.

27

СТУ-Р УкрАО 94.12.21-01:2017 - Рекомендації органам з оцінки відповідності "Проведення аудиту і сертифікації систем енергетичного менеджменту за стандартом ISO 50003:2014"

 з 27.11.2017 року

 Наказ № 273  від 27.11.17 р.

28

СТУ-Р УкрАО 94.12.20/24-1:2018 «Застосування гнучкої сфери акредитації органами з оцінки відповідності»

з 01.10.2018 року

Наказ №299 від 01.10.18р.

 29

 

СТУ – Р УкрАО 94.12.20.1-01:2018  "Рекомендації. Загальні правила відбору зразків для підтвердження відповідності"

 

 з 05.11.2018 року

Наказ № 306 від 05.11.18 р.

Документи, на які  Асоціація УкрАО отримала право розповсюдження

 

МОНОГРАФІЯ

«Рекомендації. Встановлення та корегування між калібрувальних інтервалів

засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання»

Автори: Жалдак М.С. - заступник директора науково - технічного інституту метрологічної служби України ДП «Укрметртестстандарт», Проненко С.В. - ДП «Укрметртестстандарт»,  начальник сектора інституту метрологічної служби України.

Анотація

Перед керівництвом випробувальних лабораторій постане питання визначення оптимального інтервалу калібрування ЗВТ, який би забезпечував достовірні результати випробувань продукції. Рішення про те, які саме інтервали часу повинні бути між послідовними калібруваннями ЗВТ,

що використовуються у випробувальних лабораторіях (органах з оцінки відповідності) відноситься до компетенції керівництва цих лабораторій. Це є головним предметом розробки та реалізації так званих програм калібрування.

Під час розробки цих рекомендацій були проаналізовані методичні матеріали, статті, доповіді на семінарах, конференціях, симпозіумах в різних розвинених в метрологічному відношенні країнах світу і просто міркування здорового глузду авторів з огляду на їхній досвід.

Рекомендації призначені для фахівців випробувальних та калібрувальних лабораторій, які займаються питаннями встановлення та корегування міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання.

 

 
Контакти УкрАО

Державна реєстрація: 09.02.2006 р.

Асоціація припиняє свою діяльність

Тел.        067-3941475,  050-4103206

Електронна пошта – ukrao@i.ua,   ukrao@i.com.ua;

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) – 341 88 687.

Код 388858747575 результату надання адмін. послуг для доступу до Статуту УкрАО на сайті Мінюсту України https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Довідка про взяття на облік платників податків № 14 923 від 10.02.2006 видана ДПІ у Солом’янському районі м. Києва.

Індивідуальний податковий номер – 341 886 826 580.

UA033510050000026008495328600

Платник податків на загальних умовах.

PIC: 921459940

Хто на сайті?
На даний момент 4 гостей на сайті