Понеділок, 26 жовт. 2020 р.
Інформаційне забезпечення PDF Друк E-mail

Інформаційне забезпечення

Директору УкрАО

03056, м. Київ,

вул. Польова, 21, оф. 230

ЗАЯВКА

на отримання права використання науково-методичної документації  УкрАО[1]

Організація________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва організації)

Адреса                       __________________________________________________________________________________________

(індекс, юридична та поштова адреса)

 

Телефон, факс ____________________________________e-mail____________________________

Код ЄДРПОУ __________________ Індивідуальний податковий номер _____________________

Р/р: ________________ в _______________________________________________ МФО__________

Платник податку ___________________________________________

Бажаємо отримати право використання стандартів УкрАО з нижченаведеного переліку, що відмічені кількістю екземплярів*:

Назва

Вартість, грн., з ПДВ

Кількість екземпл.

1

СТУ–Р УкрАО 913.13:2014 – «Рекомендації відповідальному з якості органу сертифікації продукції (процесів, послуг)»

189,00

2

СТУ-Р УкрАО 913.20.01:2018 - «Рекомендації з впровадження стандарту ISO/IEC 17025:2017»:

Частина 1 Форми процедур: Розділ І Організаційні та технічні вимоги (2 томи); Розділ ІІ Система менеджменту.

Частина 2 Форми документів.

 

292,00

153,00

3

СТУ-Р УкрАО 913.21:2014 - "Рекомендації з впровадження стандарту ISO/IEC 17065:2012"

189,00

4

СТУ-Р УкрАО 913.19:2018 – «Рекомендації керівнику (менеджеру) з якості випробувальної (калібрувальної) лабораторії»

189,00

5

СТУ-Р УкрАО 913.15:2016 – «Рекомендації з метрологічного забезпечення випробувальних і калібрувальних лабораторій (загальні питання та приклади розрахунку невизначеності вимірювань)»

189,00

6

СТУ-Р УкрАО 913.18:2018 – «Рекомендації з оцінювання придатності методів випробувань і калібрувань»

189,00

7

Збірник документів УкрАО № 3 – Внутрішній аудит органів з оцінки відповідності

СТУ-Р УкрАО 913.22:2019 – «Рекомендації з організації і проведення аудитів діяльності органів з оцінки відповідності»

СТУ-Р УкрАО 913.23:2019- «Кваліфікаційні вимоги до аудиторів діяльності органів з оцінки відповідності»

243,00

8

СТУ-Р УкрАО 913.24:2016 "Рекомендації з впровадження стандарту ISO/IEC 17020. Форми процедур документів"  

282,00

9

СТУ-Р УкрАО 94.12.21-01:2017 - Рекомендації органам з оцінки відповідності "Проведення аудиту і сертифікації систем енергетичного менеджменту за стандартом ISO 50003:2014"

159,00

10

СТУ-Р УкрАО 94.12.20/24-1:2018 «Застосування гнучкої сфери акредитації органами з оцінки відповідності»

72,00*

102,00**

11

 СТУ – Р УкрАО 94.12.20.1-01:2018  "Рекомендації. Загальні правила відбору зразків для підтвердження відповідності"

102,00*

 

132**

12

Монографія, Жалдак М.С.- заст. директора НТІ метрологічної служби України ДП «Укрметртестстандарт», Проненко С.В. - ДП «Укрметртестстандарт»,  начальник сектора інституту метрологічної служби України.

«Рекомендації. Встановлення та корегування міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання». 18 стор.

тимчасово вилучено

 
Комплекти документації системи менеджменту органів з оцінки відповідності (у вигляді файлів)
13 С-УкрАО КД 94.12.21: 2017 Комплект документації «Нормативно-технічна документація системи менеджменту якості для органу із сертифікації продукції для проведення діяльності у відповідності до ISO/IEC 17065:2012» 7050,00
14 С-УкрАО КД 94.12.24:2017 Комплект документації "Нормативно-технічна документація системи менеджменту якості для органів з інспектування при проведенні діяльності у відповідності до ISO/IEC 17020:2012"  8062,50

* вартість послуги при передачі копії стандарту на семінарі, кур’єру Замовника, або при замовленні разом із іншими стандартами УкрАО;

**    вартість, при замовленні послуги лише по цьому стандарту, що передбачає поштове відправлення його копії;

Відповідно до вказаної кількості екземплярів надається право використання відповідного стандарту та згідно вказаної кількості – копії стандарту УкрАО у вигляді брошури. Вартість вказана із розрахунку отримання одного екземпляру брошури відповідного стандарту УкрАО.

До складу документації УкрАО включено документацію інших авторів, на яку УкрАО отримала право її розповсюдження.

Керівник                                                                                                     ________________________

 


 
Контакти УкрАО

Державна реєстрація: 09.02.2006 р.

Асоціація припиняє свою діяльність

Адреса: 03056, м. Київ, вул. Польова, 21, оф.230.

тел.        067-3941475

Електронна пошта – ukrao@i.ua,   ukrao@i.com.ua;

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) – 341 88 687.

Код 388858747575 результату надання адмін. послуг для доступу до Статуту УкрАО на сайті Мінюсту України https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Довідка про взяття на облік платників податків № 14 923 від 10.02.2006 видана ДПІ у Солом’янському районі м. Києва.

Індивідуальний податковий номер – 341 886 826 580.

UA033510050000026008495328600

Платник податків на загальних умовах.

PIC: 921459940

Хто на сайті?
На даний момент 1 гість на сайті