Субота, 05 груд. 2020 р.
Послуги PDF Друк E-mail
Асоціація надає послуги в сфері її статутних функцій і завдань (дивись підрозділ „Напрямки діяльності” в розділі „Головна”). Організовує надання послуг виконавчий орган Асоціації шляхом залучення всіх заінтересованих членів УкрАО, що мають відповідний науковий, технічний, методичний, технологічний, нормативний та інформаційний потенціал.

Асоціація надає послуги органам з оцінки відповідності (ООВ) та всім суб’єктам господарювання незалежно від форми власності в напрямках:
1. Підготовка персоналу за навчальними програмами УкрАО.
2. Надання науково-методичних та технічних консультацій.
3. Розробка та придбання документів.
4. Організація і проведення заходів за конкретною тематикою на замовлення.
5. Проведення науково-дослідних, технічних, методичних робіт.

На всі послуги членам Асоціації надається знижка.

1. ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ ЗА НАВЧАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ УкрАО
Асоціація сприяє здійснення ООВ відповідного навчання та підвищення кваліфікації персоналу ООВ, організовуючи науково-методичні та науково-технічні заходи, відповідно до Навчальних Програм УкрАО, які розробляються за допомогою і на підставі досвіду її Членів
Відповідно до вимог стандартів ISО\IEC серії 17000 навчальні Програми розроблюються за такими напрямками:
• керування органів з оцінки відповідності; 
• керування системами якості органів сертифікації та випробувальних (калібрувальних) лабораторій; 
• процедури акредитації; 
• вдосконалення компетентності ООВ, міжлабораторні випробування; валідація методик випробувань та калібрувань;
• метрологічне забезпечення випробувань і калібрувань;
• процедури оцінювання відповідності за ISO/IEC серії 17000.
Програмами передбачено три форми навчання: 
• семінари; 
• практичні заняття (практикуми); 
• самостійна підготовка.

Семінари організовуються виконавчим органом УкрАО. До лекцій і доповідей залучаються представники НААУ, Національної Академії наук України, відомі фахівці та науковці.
Для самостійної підготовки Навчальні Програми УкрАО надаються учасникам семінарів до їх проведення. В них наводяться: теми, що вивчаються, та їх зміст; розклад годин на самостійну підготовку, лекції та практикуми по кожній темі; перелік рекомендованої для самостійної підготовки літератури. 
Практичні заняття проводяться на базі членів Асоціації, що пройшли процедуру акредитації в Національному агентстві з акредитації України (НААУ).
На кожному семінарі учасникам видаються конспекти всіх лекцій та допоміжна література, методичні рекомендації (стандарти) УкрАО з кожної тематики семінарів на паперовому та (чи) електронному носіях інформації.
За результатами процедури самотестування видаються Свідоцтва встановленого Президією УкрАО зразку, Свідоцтва застосовуються при визначенні ООВ призумпції факту компетентності і підвищення кваліфікації його персоналом.

2. НАДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ
Метою надання консультацій є допомога членам Асоціації та іншим суб’єктам господарювання у всіх справах, що стосуються діяльності, пов'язаної з акредитацією, оцінкою відповідності, порідненими сферами діяльності. 
2.1. Підготовка ООВ до акредитації на відповідність стандартам ISO\IEC серії 17000 . 
Підготовка може включати розроблення повного пакету нормативних і керівних документів, процедур і формалізованих форм системи менеджменту в залежності від специфіки і структури ООВ та приймемо участь в усуненні недоліків по зауваженням експертів і аудиторів НААУ, а також в корегуванні документів на всіх етапах акредитації. Вартість підготовки ООВ до акредитації залежить від сфери акредитації та ступеня участі УкрАО у процесі підготовки ООВ до акредитації.
2.2. Створення, впровадження і супроводження функціонування фахових схем сертифікації. 
Асоціація УкрАО заінтересована, щоб на ринку України розвивався фаховий підхід у оцінюванні відповідності. Згідно ISO/IEC 17067 ООВ може створювати власну схему сертифікації у сфері своєї професійної компетенції. УкрАО надає консультації зі створення, впровадження і супроводження функціонування фахових схем сертифікації в будь-якій галузі економіки. 
2.3. Впровадження системи декларування відповідності продукції і послуг. 
Однією із форм оцінювання відповідності є її проведення першою стороною, тобто декларування виробником чи постачальником відповідності продукції та послуг нормативним документам. Будь-яким суб’єктам господарювання ми надамо кваліфіковану консультацію з впровадження системи декларування відповідності .
2.4. Моніторинг функціонування ООВ на ринку технічного регулювання.
Асоціація здійснює збирання та первинну обробку інформації для членів Асоціації, а також проводить моніторинг функціонування ООВ на ринку технічного регулювання. Ми надамо не конфіденційну інформацію щодо сфер акредитації, кількості, реквізитів органів сертифікації і випробувальних лабораторій, наукового, методичного, організаційного, виробничого та технологічного потенціалу органів з оцінки відповідності. Допоможемо визначитись з перспективою розвитку ООВ, їх оснащенням і укомплектуванням, розробити проекти довгострокових зв’язків та співробітництва з іноземними фірмами, включаючи створення спільних підприємств. Ми порадимо в організації виробництва нової техніки, інформаційно-комунікаційному і програмно-методичному забезпеченні Вашого розвитку.
2.5. Організації і проведенню аудитів. 
Новою версією стандарту ISO\IEC 17025 вимагається від ООВ проведення аудитів своєї діяльності, систем менеджменту. Асоціація надасть всім зацікавленим органам сертифікації, випробувальним і калібрувальним лабораторіям, іншим суб’єктам господарювання допомогу в організації та проведенні аудитів. Ми зробимо це кваліфіковано і з меншими витратами.
2.6. Науково-методичні та технічні консультації.
Члени Асоціації мають досвід роботи та підготовлений кваліфікований персонал майже у всіх галузях економіки і технічного регулювання. Вони можуть провести фахове консультування суб’єктів господарювання з питань розвитку і створення лабораторної та технічної бази, організації проведення науково-дослідних та дослідно конструкторських робіт, розробки нормативних документів, організації виробництва нової техніки, матеріалів, запчастин, виготовлення і експертизи проектно-кошторисної документації, ремонтно будівельних і пусконалагоджувальних робіт, стандартизації, інжинірингу, ліцензуванню, маркетингу, інформаційно-комунікаційного і програмно-методичного забезпечення, створення і впровадження систем менеджменту якості і навколишнього середовища, автоматизованого управління і контролю.
Члени Асоціації нададуть консультації зі створення органів сертифікації, випробувальних, калібрувальних лабораторій, підвищення рівня їх технічної компетентності, з розробки вимог до метрологічного забезпечення випробувань і калібрувань, методик вимірювань і випробувань, організації їх валідації, проведення міжлабораторних порівняльних випробувань. 
Ми надамо консультації суб’єктам господарювання і будемо сприяти у розробці проектів співробітництва з іноземними партнерами. 
2.7. Консультації з юридичних та інформаційних питань.
Виконавчий орган УкрАО організує всебічні консультації та інформаційного забезпечення діяльності силами своїх партнерів.
3. РОЗРОБКА ТА НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
3.1. Розробка документів на замовлення.
Члени УкрАО мають необхідний науково-технічний потенціал для розробки нормативно-технічних, методичних та нормативно-правових документів майже у всіх галузях економіки і технічного регулювання. Ми допоможемо в розробці стандартів, документів на проведення сертифікації і випробувань, методик калібрування і випробування, технічних умов і регламентів, класифікаторів, каталогів і переліків та інших документів, що необхідні Вам у повсякденній діяльності. Члени Асоціації проведуть пошук і розроблять аналітичні огляди з ситуації ринку технічного регулювання, новин міжнародних і європейських організацій акредитації і стандартизації.
3.2. Надання документів.
Для отримання права користування документами Асоціації (дивись розділ „Нормативні документи”), Навчальних програм, Вам достатньо звернутись до виконавчого органа УкрАО. Ми також допоможемо членам Асоціації придбати необхідні нормативні документи (стандарти, настанови, регламенти) з національного фонду нормативних документів України та з фондів міжнародних і європейських організацій з стандартизації. і акредитації.
4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ЗА КОНКРЕТНОЮ ТЕМАТИКОЮ НА ЗАМОВЛЕННЯ
Асоціація організовує і проводить науково-практичні та науково-методичні конференції, семінари, круглі столи, симпозіуми, форуми та інші заходи на конкретні теми за замовленням суб’єктів господарювання. Члени УкрАО мають потенціал для висвітлення проблемних питань та їх розв’язання в сферах оцінювання відповідності, якості, екології, випробувань і калібрувань.
5. ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ТЕХНІЧНИХ, МЕТОДИЧНИХ РОБІТ
Члени Асоціації надають послуги з проведення науково-дослідних, технічних та методичних робіт, розробки нормативних документів, виробництва нової техніки, матеріалів, запчастин, виготовлення і експертизи проектно-кошторисної документації, ремонтно-будівельних робіт, створення систем автоматизованого управління і контролю, інформаційно-технічного забезпечення процедур оцінювання відповідності. 
Асоціація організовує і проводить силами і засобами своїх членів оцінювання відповідності (відбір, випробування, сертифікацію) продукції і послуг відповідно до галузей їх акредитації (дивись розділ „Члени УкрАО).

 
Контакти УкрАО

Державна реєстрація: 09.02.2006 р.

Асоціація припиняє свою діяльність

Тел.        067-3941475,  050-4103206

Електронна пошта – ukrao@i.ua,   ukrao@i.com.ua;

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) – 341 88 687.

Код 388858747575 результату надання адмін. послуг для доступу до Статуту УкрАО на сайті Мінюсту України https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Довідка про взяття на облік платників податків № 14 923 від 10.02.2006 видана ДПІ у Солом’янському районі м. Києва.

Індивідуальний податковий номер – 341 886 826 580.

UA033510050000026008495328600

Платник податків на загальних умовах.

PIC: 921459940

Хто на сайті?
На даний момент 2 гостей на сайті