Програми підготовки УкрАО Друк

 

Програми науково-методичного консультування та стандарти УкрАО /стисла анотація/

Частина 1. — «Вимоги до керування органiв з оцiнки відповідностi»

СТУ-Р УкрАО 913.13 - «Рекомендацi вiдповiдальному з якостi органу сертифiкацi»

СТУР УкрАО 913.20.01 - «Рекомендацi з впровадження стандарту ISО/IЕС 17025. Форми процедур та документiв»

СТУ-Р УкрАО 913.21 — «Рекомендацi з впровадження стандарту ДСТУ ЕN 45011-2001»

Частина 2. - «Керування системами якостi органiв з оцiнки відповiдностi».

СТУ-Р УкрАО 913.19 — «Рекомендацi керiвнику (менеджеру) з якостi випробувально (калiбрувально) лабораторiї»

Частина 3. — «Метрологічне забезпечення випробувань та калібрувань».

СТУ-Р УкрАО 913.15 — «Рекомендацi з метрологiчного забезпечення випробувальних i калiбрувальних лабораторій (приклади розрахунку невизначеності вимірювань)»

СТУ-Р УкрАО 913.18 — «Рекомендацiї з оцiнюваня придатностi методiв випробувань i калiбрувань»

Частина 4. — «Методи випробувань та калiбрувань».

СТУ-Р УкрАО 913.15 — «Рекомендацiї з метрологiчного забепечення випробувальних i калiбрувальних лабораторiй (приклади розрахунку невизначеності вимірювань)»

СТУ-Р УкрАО 913.18 — «Рекомендацiї з оцiнювання придатностi методiв випробувань i калiбрувань»

Частина 5. - «Органiзацiя i проведения внутрiшнiх аудитiв та перевiрок органiв з оцiнки вiдповiдностi».

Збiрник документiв УкрАО № З — Внутрiшнiй аудит органiв з оцiнки вiдповiдностi

СТУ-Р УкрАО 9 13.22 — «Рекомендацiї з органiзацi i проведення аудитiв діяльності»

СТУ-Р УкрАО 9 13.23 — «Кваліфікаційні вимоги до аудиторів діяльності органів з оцінки відповідності».