Неділя, 16 черв. 2019 р.
Новини
Партнер Асоціації УкрАО запрошує PDF Друк E-mail
Новини - Останні новини
Громадська спілка "Українська Асоціації Досконалості та Якості" запрошує до участі у 20-му ювілейному Міжнародному проекті «Сузір`я якості 2019», який відбудеться 24-28 червня 2019 р. Тема заходу - «Успішність організацій і економік: виходячи за межі сталих уявлень»
                      Додаткова інформація: АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ,
                              ОПЦИИ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ,
                              ПРОГРАММА,
                              ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ,
                              РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
 
Анотації Монографій PDF Друк E-mail
Новини - Останні новини

Документи, на які  Асоціація УкрАО отримала право розповсюдження

 

МОНОГРАФІЯ

«Рекомендації. Встановлення та корегування між калібрувальних інтервалів

засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання»

Автори: Жалдак М.С. - заступник директора науково - технічного інституту метрологічної служби України ДП «Укрметртестстандарт», Проненко С.В. - ДП «Укрметртестстандарт»,  начальник сектора інституту метрологічної служби України.

Анотація

Перед керівництвом випробувальних лабораторій постане питання визначення оптимального інтервалу калібрування ЗВТ, який би забезпечував достовірні результати випробувань продукції. Рішення про те, які саме інтервали часу повинні бути між послідовними калібруваннями ЗВТ,

що використовуються у випробувальних лабораторіях (органах з оцінки відповідності) відноситься до компетенції керівництва цих лабораторій. Це є головним предметом розробки та реалізації так званих програм калібрування.

Під час розробки цих рекомендацій були проаналізовані методичні матеріали, статті, доповіді на семінарах, конференціях, симпозіумах в різних розвинених в метрологічному відношенні країнах світу і просто міркування здорового глузду авторів з огляду на їхній досвід.

Рекомендації призначені для фахівців випробувальних та калібрувальних лабораторій, які займаються питаннями встановлення та корегування міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання.

 

МОНОГРАФИЯ (на русском языке)

Технические аспекты ак кредитации испытательных лабораторий.

Аннотация

Рассмотрены технические вопросы аккредитации испытательных лабораторий, пути достижения сопоставимости и взаимного признания результатов испытаний. Приведено обоснование выбора унифицированных показателей точности результатов испытаний и методов их оценивания. Рассмотрены примеры практического применения предложенных методов оценивания результатов.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов, разработчиков методик испытаний, аудиторов (асессоров), экспертов органов по аккредитации и других специалистов в сфере испытаний.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1

Испытания как этап обеспечения качества продукции…...........................................................................18

Глава 2

Обеспечение метрологической сопоставимости и

совместимости результатов лабораторных испытаний……………………………………………………….…………..…....41

Глава 3

Статистический подход к оцениванию количественных результатов испытаний………………..……..……….56

Глава 4

Установление характеристик точности методики испытаний………………………………………………..…………..….76

Глава 5

Внутрилабораторный эксперимент в системе обеспечения качества лабораторных испытаний ……..127

Глава 6

Внешний контроль качества результатов лабораторных испытаний……………………………………………..…...156

Глава 7

Неопределенность количественных результатов испытаний…………………………………………………..………...176

Глава 8

Оценивание неопределенности принятия решения при контрольных испытаниях…………………….…...234

 
Програми підготовки УкрАО PDF Друк E-mail

 

Програми науково-методичного консультування та стандарти УкрАО /стисла анотація/

Частина 1. — «Вимоги до керування органiв з оцiнки відповідностi»

СТУ-Р УкрАО 9 13.13:2012 - «Рекомендацi вiдповiдальному з якостi органу сертифiкацi»

СТУР УкрАО 913.20:2007 - «Рекомендацi з впровадження стандарту ISО/IЕС 17025. Форми процедур та документiв»

СТУ-Р УкрАО 913.21:2012 — «Рекомендацi з впровадження стандарту ДСТУ ЕN 45011-2001»

Частина 2. - «Керування системами якостi органiв з оцiнки відповiдностi».

СТУ-Р УкрАО 913.19:2012 — «Рекомендацi керiвнику (менеджеру) з якостi випробувально (калiбрувально) лабораторiї»

Частина 3. — «Метрологічне забезпечення випробувань та калібрувань».

СТУ-Р УкрАО 913.15:2007 — «Рекомендацi з метрологiчного забезпечення випробувальних i калiбрувальних лабораторій (приклади розрахунку невизначеності вимірювань)»

СТУ-Р УкрАО 913.18:2007 — «Рекомендацiї з оцiнюваня придатностi методiв випробувань i калiбрувань»

Частина 4. — «Методи випробувань та калiбрувань».

СТУ-Р УкрАО 9 13.15:2007 — «Рекомендацiї з метрологiчного забепечення випробувальних i калiбрувальних лабораторiй (приклади розрахунку невизначеності вимірювань)»

СТУ-Р УкрАО 913.18:2007 — «Рекомендацiї з оцiнювання придатностi методiв випробувань i калiбрувань»

Частина 5. - «Органiзацiя i проведения внутрiшнiх аудитiв та перевiрок органiв з оцiнки вiдповiдностi».

Збiрник документiв УкрАО № З — Внутрiшнiй аудит органiв з оцiнки вiдповiдностi

СТУ-Р УкрАО 9 13.22:2012 — «Рекомендацiї з органiзацi i проведення аудитiв діяльності»

СТУ-Р УкрАО 9 13.23:2012 — «Кваліфікаційні вимоги до аудиторів діяльності органів з оцінки відповідності».

 

 

 


Контакти УкрАО

Державна реєстрація: 09.02.2006 р.

Адреса: 03056, м. Київ, вул. Польова, 21, оф.230.

тел./факс: (044) 277-86-11.

                      067-3941475

Електронна пошта – ukrao@i.ua,   ukrao@i.com.ua;

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) – 341 88 687.

 

Довідка про взяття на облік платників податків № 14 923 від 10.02.2006 видана ДПІ у Солом’янському районі м. Києва.

Індивідуальний податковий номер – 341 886 826 580.

Платник податків на загальних умовах.

PIC: 921459940

Хто на сайті?
На даний момент 4 гостей на сайті