П'ятниця, 24 лист. 2017 р.
Новини
Академія метрології України – національний представник від України в ІМЕKО PDF Друк E-mail
Новини - Останні новини

З 5 по 6 вересня 2016 року в Угорщині (м. Будапешт) відбулося засідання 59-ї сесії Генеральної ради Міжнародної конфедерації по вимірювальної техніки і приладобудуванню (International Measurement Confederation; IMEKO), на якому одноголосно прийнято Академію метрології України (АМУ) організацією-членом ІМЕKО – національним представником від України з 1 січня 2017 р.

Офіційним представником, уповноваженим координувати діяльність АМУ в IMEKO, приймати участь в щорічних засіданнях Генеральної ради Міжнародної конфедерації по вимірювальної техніки і приладобудуванню від Академії метрології України, визначено члена Академії метрології України, доктора технічних наук, професора кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету Васілевського Олександра Миколайовича.

Довідково:

IMEKO неурядова конфедерація, яка створена у 1958 році й на сьогодні об’єднує національні організації, наукові та інженерні спільноти більш ніж 40 країн світу діяльність яких направлено на розвиток технологій і забезпечення єдності вимірювань. Вищий керівний орган IMEKO – Генеральна рада, яка збирається раз на 3 роки; виконавчий орган – Секретаріат із штаб-квартирою у Будапешті, Угорщина.

Конференція має консультативний статус при ЮНЕСКО і ЮНИДО, є однією з таких п’яти споріднених міжнародних організацій у рамках FIACC:

IFAC – Міжнародна федерація з автоматичного управління,

IFIP – Міжнародна федерація з оброблення інформації,

IFORS – Міжнародна федерація оперативних досліджень суспільства,

IMACS – Міжнародна асоціація з математиці і комп’ютерного моделювання.

У відповідності зі своїм Положенням основною метою IMEKO є «створення умов для співпраці між науковцями та інженерами у вивченні проблем в галузі метрології та вимірювальної техніки, вирішення проблем створення системи природних фізичних величин, їх одиниць, шкал і еталонів, визначення теоретичних і практичних границь точності вимірювань, сприяння міжнародному обміну науково-технічною інформацією, що відноситься до розробок в галузі вимірювальної техніки, приладобудування, виробництва і застосування контрольно-вимірювальних приладів в наукових дослідженнях та в промисловості».

Для досягнення поставлених цілей в IMEKO на постійній основі працюють 23 науково-технічних комітети:

ТС 1 – Освіта та навчання в області вимірювання і приладобудування;

ТС 2 – Фотоніка;

TC 3 – Вимірювання сили, маси, крутного моменту і щільності;

ТС 4 – Вимірювання електричних величин;

TC 5 – Вимірювання твердості;

TC 7 – Наукові вимірювання;

TC 8 – Простежуваність в метрології;

TC 9 – Вимірювання витрат;

TC 10 – Технічна діагностика;

TC 11 – Метрологічні інфраструктури (в країнах, що розвиваються);

TC 12 – Термометрія і вимірювання температури;

TC 13 – Вимірювання в біології та медицині;

TC 14 – Вимірювання геометричних величин;

TC 15 – Експериментальна механіка;

TC 16 – Вимірювання тиску і вакууму;

TC 17 – Вимірювання у робототехніці;

TC 18 – Вимірювання людських функцій;

TC 19 – Вимірювання параметрів навколишнього середовища;

TC 20 – Вимірювання енергії;

TC 21 – Математичні інструменти для вимірювання;

TC 22 – Вимірювання вібрації;

TC 23 – Метрологія в харчових продуктах і харчуванні;

TC 24 – Хімічні вимірювання.

Академія метрологія України як організація-член IMEKO отримала можливості більш ефективно реалізовувати своє призначення і завдання, через:

- сприяння міжнародному співробітництву вчених та інженерів України з метою обміну досвідом у вивченні проблем в галузі метрології та вимірювальної техніки;

- участь у роботі технічних комітетів IMEKO (на сьогодні визначаються персоналії АМУ для роботи у конкретних ТС);

- збір документів для всесвітніх конгресів IMEKO і заходів технічних комітетів;

- участь у відборі робіт для забезпечення високого наукового рівня всесвітніх конгресів, інших заходів IMEKO та у розподілі ACTA ІМЕKО (повні праці Всесвітніх конгресів IMEKO), інших публікацій, сприяючи гласності ІМЕKО в Україні;

- заохочення наукових і комерційних кіл до участі у виставках, організованих в зв'язку з проведенням Всесвітніх конгресів ІМЕКО;

- створення, за необхідністю, Національного комітету (NC) ІМЕKО для підтримки різних видів діяльності всередині країни, оскільки IMEKO представляють в країнах світу лише її організації-члени.

 
Асоціація УкрАО, щодо застосування Національних стандартів, які прийнято «шляхом обкладинки» PDF Друк E-mail
Новини - Останні новини

До Асоціації УкрАО почастішали звернення від органів з сертифікації, лабораторій, підприємств, організацій та установ щодо завищеної ціни стандартів, прийнятих методом обкладинки, та іноді – неможливості їх замовлення в національному фонді нормативних документів.

В якості прикладу,

Детальніше...
 
Анотації Монографій PDF Друк E-mail
Новини - Останні новини

Документи, на які  Асоціація УкрАО отримала право розповсюдження

 

МОНОГРАФІЯ

«Рекомендації. Встановлення та корегування між калібрувальних інтервалів

засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання»

Автори: Жалдак М.С. - заступник директора науково - технічного інституту метрологічної служби України ДП «Укрметртестстандарт», Проненко С.В. - ДП «Укрметртестстандарт»,  начальник сектора інституту метрологічної служби України.

Анотація

Перед керівництвом випробувальних лабораторій постане питання визначення оптимального інтервалу калібрування ЗВТ, який би забезпечував достовірні результати випробувань продукції. Рішення про те, які саме інтервали часу повинні бути між послідовними калібруваннями ЗВТ,

що використовуються у випробувальних лабораторіях (органах з оцінки відповідності) відноситься до компетенції керівництва цих лабораторій. Це є головним предметом розробки та реалізації так званих програм калібрування.

Під час розробки цих рекомендацій були проаналізовані методичні матеріали, статті, доповіді на семінарах, конференціях, симпозіумах в різних розвинених в метрологічному відношенні країнах світу і просто міркування здорового глузду авторів з огляду на їхній досвід.

Рекомендації призначені для фахівців випробувальних та калібрувальних лабораторій, які займаються питаннями встановлення та корегування міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання.

 

МОНОГРАФИЯ (на русском языке)

Технические аспекты ак кредитации испытательных лабораторий.

Аннотация

Рассмотрены технические вопросы аккредитации испытательных лабораторий, пути достижения сопоставимости и взаимного признания результатов испытаний. Приведено обоснование выбора унифицированных показателей точности результатов испытаний и методов их оценивания. Рассмотрены примеры практического применения предложенных методов оценивания результатов.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов, разработчиков методик испытаний, аудиторов (асессоров), экспертов органов по аккредитации и других специалистов в сфере испытаний.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1

Испытания как этап обеспечения качества продукции…...........................................................................18

Глава 2

Обеспечение метрологической сопоставимости и

совместимости результатов лабораторных испытаний……………………………………………………….…………..…....41

Глава 3

Статистический подход к оцениванию количественных результатов испытаний………………..……..……….56

Глава 4

Установление характеристик точности методики испытаний………………………………………………..…………..….76

Глава 5

Внутрилабораторный эксперимент в системе обеспечения качества лабораторных испытаний ……..127

Глава 6

Внешний контроль качества результатов лабораторных испытаний……………………………………………..…...156

Глава 7

Неопределенность количественных результатов испытаний…………………………………………………..………...176

Глава 8

Оценивание неопределенности принятия решения при контрольных испытаниях…………………….…...234

 
Програми підготовки УкрАО PDF Друк E-mail

 

Програми науково-методичного консультування та стандарти УкрАО /стисла анотація/

Частина 1. — «Вимоги до керування органiв з оцiнки відповідностi»

СТУ-Р УкрАО 9 13.13:2012 - «Рекомендацi вiдповiдальному з якостi органу сертифiкацi»

СТУР УкрАО 913.20:2007 - «Рекомендацi з впровадження стандарту ISО/IЕС 17025. Форми процедур та документiв»

СТУ-Р УкрАО 913.21:2012 — «Рекомендацi з впровадження стандарту ДСТУ ЕN 45011-2001»

Частина 2. - «Керування системами якостi органiв з оцiнки відповiдностi».

СТУ-Р УкрАО 913.19:2012 — «Рекомендацi керiвнику (менеджеру) з якостi випробувально (калiбрувально) лабораторiї»

Частина 3. — «Метрологічне забезпечення випробувань та калібрувань».

СТУ-Р УкрАО 913.15:2007 — «Рекомендацi з метрологiчного забезпечення випробувальних i калiбрувальних лабораторій (приклади розрахунку невизначеності вимірювань)»

СТУ-Р УкрАО 913.18:2007 — «Рекомендацiї з оцiнюваня придатностi методiв випробувань i калiбрувань»

Частина 4. — «Методи випробувань та калiбрувань».

СТУ-Р УкрАО 9 13.15:2007 — «Рекомендацiї з метрологiчного забепечення випробувальних i калiбрувальних лабораторiй (приклади розрахунку невизначеності вимірювань)»

СТУ-Р УкрАО 913.18:2007 — «Рекомендацiї з оцiнювання придатностi методiв випробувань i калiбрувань»

Частина 5. - «Органiзацiя i проведения внутрiшнiх аудитiв та перевiрок органiв з оцiнки вiдповiдностi».

Збiрник документiв УкрАО № З — Внутрiшнiй аудит органiв з оцiнки вiдповiдностi

СТУ-Р УкрАО 9 13.22:2012 — «Рекомендацiї з органiзацi i проведення аудитiв діяльності»

СТУ-Р УкрАО 9 13.23:2012 — «Кваліфікаційні вимоги до аудиторів діяльності органів з оцінки відповідності».

 

 

 


Контакти УкрАО

Державна реєстрація: 09.02.2006 р.

Адреса: 03056, м. Київ, вул. Польова, 21, оф.230.

тел./факс: (044) 277-86-11.

Електронна пошта – ukrao@i.ua,   ukrao@i.com.ua;

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) – 341 88 687.

Довідка про взяття на облік платників податків № 14 923 від 10.02.2006 видана ДПІ у Солом’янському районі м. Києва.

Індивідуальний податковий номер – 341 886 826 580.

Платник податків на загальних умовах.

PIC: 921459940

Хто на сайті?
На даний момент 29 гостей на сайті