Субота, 05 груд. 2020 р.
Члени Асоціації PDF Друк E-mail
1. Права і обов’язки

Члени Асоціації УкрАО можуть бути дійсними чи асоційованими. 

Дійсні члени Асоціації приймають участь в голосуванні на Загальних зборах з правом одного голосу, асоційовані члени - з правом дорадчого голосу.

Дійсними членами Асоціації можуть бути органи з оцінки відповідності - юридичні особи будь - якої форми власності, як України, так і інших держав, що акредитовані Національним агентством з акредитації України та подали в Асоціацію відповідну заяву, прийняті в Асоціацію за рішенням її Президії, визнають цілі та Статут Асоціації, сплатили вступний членський внесок, сплачують поточні членські внески та приймають участь в діяльності Асоціації.

Асоційованими членами Асоціації можуть бути органи з оцінки відповідності, підприємства, організації, установи, громадські об'єднання - юридичні особи будь - якої форми власності, як України, так і інших держав, що бажають бути акредитованими Національним агентством з акредитації України чи сприяють та підтримують діяльність Асоціації, подали відповідну заяву, прийняті в Асоціацію за рішенням її Президії, визнають цілі та Статут Асоціації, сплатили вступний членський внесок, сплачують поточні членські внески та приймають участь в діяльності Асоціації.

Дійсні і асоційовані члени Асоціації мають право:
• приймати активну участь в роботі та заходах Асоціації, які направлені на досягнення її мети в обраних напрямах діяльності; 
• добровільно припиняти своє членство в Асоціації; 
• бути членом інших об'єднань; 
• одержувати від Асоціації інформацію, пов'язану з інтересами підприємства; 
• обирати членів органів управління Асоціації, висувати до їх складу своїх представників; 
• вносити на розгляд Асоціації пропозиції щодо питань сфери діяльності Асоціації; 
• приймати участь в обговоренні цих питань на зборах, нарадах та робочих засіданнях керівних органів Асоціації; 
• приймати участь в голосуванні на Загальних зборах; 
• на загальних засадах приймати участь у проектах, програмах та заходах Асоціації; 
• брати участь у розробці документів Асоціації; 
• одержувати підтримку Асоціації під час розгляду спірних питань в органах державної влади та управління; 
• користуватися науковими, методичними та інтелектуальними розробками, матеріально - технічними засобами, а також послугами, консультаціями та рекомендаціями, які надаються Асоціацією; 
• одержувати підтримку та гарантії Асоціації. 

Члени Асоціації зобов'язанні:
• дотримуватись Статуту Асоціації та Установчого договору; 
• приймати участь в діяльності Асоціації та заходах, що проводяться за рішенням керівних органів Асоціації; 
• сприяти вирішенню завдань, що стоять перед Асоціацією; 
• своєчасно сплачувати внески. 

Участь в Асоціації дозволяє її членам:
• знаходитись в сучасному інформаційному полі для реалізації свого напрямку діяльності. 
• отримувати правову і професіональну допомогу Асоціації. 
• на пільгових умовах навчати фахівців, приймати участь в заходах Асоціації, користуватись обладнанням, приладами, документацією всіх ії членів. 
• користуватись інформацією щодо сучасного рівня випробувальної і лабораторної бази, результатів міжлабораторних порівняльних випробувань в Україні і за кордоном. 
• використовувати в повній мірі потужності свого науково – технічного потенціалу, випробувальної, технологічної та виробничої баз в Україні і за кордоном. 
• отримувати за пільгами послуги з підготовки до акредитації, розробки необхідних документів, що відповідають міжнародним і європейським стандартам. 
• приймати участь в спільних програмах робіт, в проектах міжнародних організацій, співробітництві з іноземними фірмами та підприємствами. 
• отримувати рекламне, редакційно-видавниче, інформаційне, готельне, транспортне обслуговування. 
• користуватись авторитетом, емблемою та правами члена Асоціації.
Типові форми бланків для оплати поточних внесків Членів Асоціації УкрАО для бюджетних та не бюджетних організацій доступні для скачування за кліком по цьому реченню.
 
Контакти УкрАО

Державна реєстрація: 09.02.2006 р.

Асоціація припиняє свою діяльність

Тел.        067-3941475,  050-4103206

Електронна пошта – ukrao@i.ua,   ukrao@i.com.ua;

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) – 341 88 687.

Код 388858747575 результату надання адмін. послуг для доступу до Статуту УкрАО на сайті Мінюсту України https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Довідка про взяття на облік платників податків № 14 923 від 10.02.2006 видана ДПІ у Солом’янському районі м. Києва.

Індивідуальний податковий номер – 341 886 826 580.

UA033510050000026008495328600

Платник податків на загальних умовах.

PIC: 921459940

Хто на сайті?
На даний момент 4 гостей на сайті