Понеділок, 21 січ. 2019 р.
Члени Асоціації PDF Друк E-mail
1. Права і обов’язки

Члени Асоціації УкрАО можуть бути дійсними чи асоційованими. 

Дійсні члени Асоціації приймають участь в голосуванні на Загальних зборах з правом одного голосу, асоційовані члени - з правом дорадчого голосу.

Дійсними членами Асоціації можуть бути органи з оцінки відповідності - юридичні особи будь - якої форми власності, як України, так і інших держав, що акредитовані Національним агентством з акредитації України та подали в Асоціацію відповідну заяву, прийняті в Асоціацію за рішенням її Президії, визнають цілі та Статут Асоціації, сплатили вступний членський внесок, сплачують поточні членські внески та приймають участь в діяльності Асоціації.

Асоційованими членами Асоціації можуть бути органи з оцінки відповідності, підприємства, організації, установи, громадські об'єднання - юридичні особи будь - якої форми власності, як України, так і інших держав, що бажають бути акредитованими Національним агентством з акредитації України чи сприяють та підтримують діяльність Асоціації, подали відповідну заяву, прийняті в Асоціацію за рішенням її Президії, визнають цілі та Статут Асоціації, сплатили вступний членський внесок, сплачують поточні членські внески та приймають участь в діяльності Асоціації.

Дійсні і асоційовані члени Асоціації мають право:
• приймати активну участь в роботі та заходах Асоціації, які направлені на досягнення її мети в обраних напрямах діяльності; 
• добровільно припиняти своє членство в Асоціації; 
• бути членом інших об'єднань; 
• одержувати від Асоціації інформацію, пов'язану з інтересами підприємства; 
• обирати членів органів управління Асоціації, висувати до їх складу своїх представників; 
• вносити на розгляд Асоціації пропозиції щодо питань сфери діяльності Асоціації; 
• приймати участь в обговоренні цих питань на зборах, нарадах та робочих засіданнях керівних органів Асоціації; 
• приймати участь в голосуванні на Загальних зборах; 
• на загальних засадах приймати участь у проектах, програмах та заходах Асоціації; 
• брати участь у розробці документів Асоціації; 
• одержувати підтримку Асоціації під час розгляду спірних питань в органах державної влади та управління; 
• користуватися науковими, методичними та інтелектуальними розробками, матеріально - технічними засобами, а також послугами, консультаціями та рекомендаціями, які надаються Асоціацією; 
• одержувати підтримку та гарантії Асоціації. 

Члени Асоціації зобов'язанні:
• дотримуватись Статуту Асоціації та Установчого договору; 
• приймати участь в діяльності Асоціації та заходах, що проводяться за рішенням керівних органів Асоціації; 
• сприяти вирішенню завдань, що стоять перед Асоціацією; 
• своєчасно сплачувати внески. 

Участь в Асоціації дозволяє її членам:
• знаходитись в сучасному інформаційному полі для реалізації свого напрямку діяльності. 
• отримувати правову і професіональну допомогу Асоціації. 
• на пільгових умовах навчати фахівців, приймати участь в заходах Асоціації, користуватись обладнанням, приладами, документацією всіх ії членів. 
• користуватись інформацією щодо сучасного рівня випробувальної і лабораторної бази, результатів міжлабораторних порівняльних випробувань в Україні і за кордоном. 
• використовувати в повній мірі потужності свого науково – технічного потенціалу, випробувальної, технологічної та виробничої баз в Україні і за кордоном. 
• отримувати за пільгами послуги з підготовки до акредитації, розробки необхідних документів, що відповідають міжнародним і європейським стандартам. 
• приймати участь в спільних програмах робіт, в проектах міжнародних організацій, співробітництві з іноземними фірмами та підприємствами. 
• отримувати рекламне, редакційно-видавниче, інформаційне, готельне, транспортне обслуговування. 
• користуватись авторитетом, емблемою та правами члена Асоціації.
Типові форми бланків для оплати поточних внесків Членів Асоціації УкрАО бюджетних та не бюджетних організацій доступні для скачування.
 
Контакти УкрАО

Державна реєстрація: 09.02.2006 р.

Адреса: 03056, м. Київ, вул. Польова, 21, оф.230.

тел./факс: (044) 277-86-11.

                      067-3941475

Електронна пошта – ukrao@i.ua,   ukrao@i.com.ua;

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) – 341 88 687.

 

Довідка про взяття на облік платників податків № 14 923 від 10.02.2006 видана ДПІ у Солом’янському районі м. Києва.

Індивідуальний податковий номер – 341 886 826 580.

Платник податків на загальних умовах.

PIC: 921459940

Хто на сайті?
На даний момент 6 гостей на сайті