Неділя, 17 січ. 2021 р.
Напрямки діяльності PDF Друк E-mail
Асоціація „Українські акредитовані органи з оцінки відповідності” (УкрАО) створена з метою підвищення значності акредитованих органів з оцінки відповідності (ООВ) на ринку технічного регулювання, впорядкування послуг з сертифікації, всебічного представництва інтересів своїх членів в органах державної влади та захисту їх прав, сприяння становленню, розвитку та сталому функціонуванню систем акредитації, оцінки відповідності і споріднених сфер діяльності в Україні та приведення їх до міжнародних та європейських вимог, підвищення ефективності співпраці своїх членів в реалізації наукових, методичних, технологічних, технічних, інформаційних та виробничих інтересів, забезпечення зв'язків з громадськістю, міжнародними організаціями.

Асоціація будується за принципом самоокупності, як добровільне об’єднання підприємств, що поєднують свої зусилля у спільному напрямку діяльності. Асоціація є недержавним, незалежним, добровільним об`єднанням. Членство в Асоціації не накладає на її членів ніяких обмежень щодо будь-якої діяльності. 

Основними напрямками діяльності Асоціації є: 
• розгляд та участь в розробці проектів законодавчих і нормативних актів. 
• представництво членів Асоціації в органах влади, міжнародних організаціях. 
• організація співробітництва ООВ, об’єднання їх потенціалу. 
• організація всебічних консультацій, навчання та підвищення кваліфікації членів Асоціації. 
• вивчення та розповсюдження досвіду, співпраця з засобами масової інформації. 

Основними статутними завданнями Асоціації є: 
• сприяння формуванню відповідних технічних, організаційних, наукових, виробничих умов в країні для запровадження і розвитку систем акредитації, оцінки відповідності та споріднених сфер діяльності, що відповідають прийнятій в країнах Європейського Союзу та узгодженій провідними країнами Світу моделі; 
• розробка пропозицій щодо вдосконалення функціонування систем акредитації, оцінки відповідності та споріднених видів діяльності, здійснення всіх можливих заходів для прийняття зауважень і пропозицій Асоціації комісіями Верховної Ради України, Урядом України під час розгляду проектів законодавчих і нормативних актів, які стосуються її сфери діяльності; 
• створення відповідного інформаційного, методичного і наукового поля для реалізації свого напрямку діяльності, співпраця з засобами масової інформації та відповідними урядовими та неурядовими установами та організаціями, підтримка і розвиток ділових контактів з Верховною Радою України, Урядом України, центральними і місцевими органами виконавчої влади у визначеній сфері діяльності Асоціації; 
• об'єднання у складі своїх членів передового наукового, методичного, організаційного, виробничого та технологічного потенціалу України; 
• сприяння захисту прав і інтересів своїх членів та їх представництво в органах державної влади та управління у визначених сферах діяльності; 
• сприяння створенню та проведенню єдиної науково - методичної та технічної політики у сфері акредитації, оцінки відповідності та споріднених видах діяльності; 
• ознайомлення громадськості з діяльністю членів Асоціації та роллю акредитації в економічному житті України; 
• сприяння реалізації у визначених сферах діяльності положень антимонопольного законодавства; 
• координація зусиль своїх членів на створення відповідного рівня лабораторної та наукової бази, представництві членів та Асоціації у відповідних профільних фахових організаціях за напрямами діяльності Асоціації, як в Україні, так і за кордоном; 
• надання науково - методичних та технічних консультацій, допомоги своїм членам у всіх справах, що стосуються діяльності, пов'язаної з акредитацією та оцінкою відповідності, участь у формуванні експертних груп та комісій; 
• проведення відповідних конкурсів, змагань, премій, інших заходів, направлених на прискорення реалізації мети діяльності Асоціації у визначених напрямах її діяльності; 
• вивчення та поширення досвіду в сфері акредитації, оцінки відповідності та споріднених видів діяльності,, організація виставок, семінарів, конференцій, обміну досвідом, проведення рекламного, редакційно-видавничого, інформаційного, готельного, транспортного обслуговування по напрямкам діяльності Асоціації; 
• сприяння підвищенню кваліфікації і професіоналізму, сприяння встановленню ділових контактів; 
• організація проведення науково - дослідних та дослідно конструкторських робіт, розробки нормативно - технічних, методичних та нормативно - правових документів; 
• представлення інтересів Асоціації у відповідних національних, європейських, міжнародних фахових та профільних організаціях; 
• практичне і наукове співробітництво, формування довгострокових зв'язків підприємств, інших організацій, установ, незалежно від форм власності, а також фахівців, в тому числі і за кордоном, з метою використання в повній мірі потенціалу наукових, технічних, виробничих потужностей; 
• надання послуг в організації виробництва нової техніки, матеріалів, запчастин, виготовленні і експертизі проектно-кошторисної документації, проведенні науково-дослідних, ремонтно будівельних і пусконалагоджувальних робіт, стандартизації, інжинірингу, ліцензуванню, маркетингу, інформаційно-комунікаційному і програмно-методичному забезпеченні, підготовці кадрів; 
• допомога членам Асоціації у розробці проектів співробітництва з іноземними фірмами та організаціями, включаючи створення спільних підприємств, виконання науково-дослідних проектів та створення науковоємних виробництв; 
• збирання та первинна обробка комерційної інформації для членів Асоціації; 
• сприяння підвищенню кваліфікації керівного складу та працівників членів Асоціації; 
• виконання інших функцій, що відповідають цілям Асоціації і не суперечать чинному законодавству України. 

Для здійснення своїх функцій і повноважень Асоціація може створювати наукові, науково-дослідні, рекламні, інформаційні, аналітичні, обчислювальні підрозділи, юридичну службу та інші, необхідні для ефективного здійснення своєї статутної діяльності, структури.
 
Контакти УкрАО

Державна реєстрація: 09.02.2006 р.

Асоціація припиняє свою діяльність

Тел.        067-3941475,  050-4103206

Електронна пошта – ukrao@i.ua,   ukrao@i.com.ua;

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) – 341 88 687.

Код 388858747575 результату надання адмін. послуг для доступу до Статуту УкрАО на сайті Мінюсту України https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Довідка про взяття на облік платників податків № 14 923 від 10.02.2006 видана ДПІ у Солом’янському районі м. Києва.

Індивідуальний податковий номер – 341 886 826 580.

UA033510050000026008495328600

Платник податків на загальних умовах.

PIC: 921459940

Хто на сайті?
На даний момент 3 гостей на сайті