Неділя, 17 січ. 2021 р.
Історична довідка PDF Друк E-mail
Однією з важливих складових вступу України до СОТ та інтеграції в ЄС є трансформація державної системи сертифікації продукції та послуг в систему оцінки їх відповідності вимогам технічних регламентів, міжнародних та європейських стандартів. Впровадження такої системи сприятиме вільному обігу товарів, визнанню вітчизняних сертифікатів іноземними замовниками, підвищує конкурентоспроможність продукції, мінімізує ризик просування небезпечних та неякісних виробів на внутрішній ринок.

Основою такої системи є легітимні органи з оцінки відповідності (випробувальні, калібрувальні лабораторії та органи сертифікації), компетенція яких офіційно доведена, забезпечує належний рівень довіри до виробників та постачальників продукції і послуг. Умовою компетенції цих органів є їх акредитація на відповідність міжнародним та європейським стандартам. 

Сьогодні на вітчизняному ринку технічного регулювання вже з’явились такі органи, що акредитовані Національним агентством з акредитації України. Крім державної системи сетрифікації УкрСЕПРО, що функціонує в законодавчо врегульованій сфері, вже створені системи добровільної сертифікації (в законодавчо не врегульованій сфері), що об`єднують випробувальні, калібрувальні лабораторії, органи сертифікації продукції, послуг, систем і персоналу в організаційно – технічну систему.

В своїй діяльності акредитовані НААУ органи з оцінки відповідності (ООВ) зустрічаються з низкою проблем, що пов`язані з невідповідністю державної системи сертифікації міжнародним і європейським вимогам, монополізмом державних ООВ, лобіюванням їх інтересів органами державної виконавчої влади та відсутністю представництва інтересів акредитованих НААУ лабораторій і органів сертифікації в цих органах державної влади та захисту їх прав, низьким рівнем нормативого забезпечення експорту продукції і послуг, необхідністю впорядкування організації та процедур надання послуг з сертифікації в обов’язковій і добровільній сферах, що обумовлено впровадженням технічних регламентів. 

Можливі шляхи вирішення цих проблем були обговорені на засіданнях президії Технічного комітету з акредитації (ТКА) 21 – 22 липня та 10 листопада 2005 року. Члени ТКА дійшли одностайної згоди в тому, що найбільш ефективним напрямком підвищення значності акредитованих органів з оцінки відповідності (ООВ) на ринку технічного регулювання та ефективності їх співпраці в реалізації наукових, методичних, технологічних, технічних та виробничих інтересів є створення громадського господарчого об’єднання. Президією ТКА було доручено секретаріату відпрацювати зацікавленість ООВ в такого об’єднання. 

Більш 40 випробувальних лабораторій, органів сертифікації, інших суб’єктів господарювання різних форм власності запропонували створити Асоціацію „Українські акредитовані органи з оцінки відповідності”. 

За ініціативою державних підприємств „УкрСЕПРОпромбуд” та „ДержавтотрансНДІпроект” розроблено статут асоціації, установчі документи та організовано проведення загального збору її членів. 

Перші Загальні збори Асоціації „Українські акредитовані органи з оцінки відповідності” (УкрАО) відбулися 15 лютого 2005 року. Були зареєстровані і присутні представники: 

1. ДП „УкрСЕПРОпромбуд” - Сухенко П.Р. 
2. ДП „ДержавтотрансНДІпроект” - Редзюк А.М., Липовець Н.М. 
3. ДГП CВЦ опалювального обладнання - Дудніков А.П. 
4. ДНДІ будівельних конструкцій - Тарасюк В.С. 
5. ВЛ транспортних засобів та продукції машинобудування Інституту медицини праці - Городецька Л.П. 
6. Корпорація МЦС - Коротков Б.В. 
7. ВЛ ДТЗ ВАТ “Полтава-Авто” - Теличко О.П. 
8. ДП ВЦ “Омега” та ОС “УкрСЕРТРАДІО” - Беліков М.І. 
9. Інститут управління “Довякість” - Поляков П.Ф. 
10. Центр сертифікаційних випробувань “Транстелеком” - Мартиненко І.М. 
11. ОС продукції, послуг, та систем якості “Дортранстелеком” - Поляков В.Ф. 
12. ВЦ та ОС СУЯ “ЕКОГІНТОКС” - Сидоренко О.М. 
13. ТОВ “Підприємство “Укравтотехекспертиза” – Ананьєв Б.Ю. 
14. ДП ОС „УкрцентрСЕПРОбуд” – Подольский Д.М. 
15. ОС будівельної продукції “ЦентрСЕПРОбудметал” - Артанов О.Й. 
16. ТОВ „Інфоцентр” – Станкевіч Л.А. 
17. Технічний комітет з акредитації – Камінський В.Ю. 

Загальними зборами затверджено Статут Асоціації, Процедуру вступу до УкрАО, Програму її діяльності на 2006 рік, а також витрати на функціонування і розміри вступного та поточного внесків для дійсних і асоційованих членів. Представниками ООВ обрано Президію, Ревізійну комісію та директора виконавчого органу Асоціації. Протокол першого Загального збору було розіслано всім представникам ООВ.

Наказом Директора УкрАО № 1 від 20 березня 2006 року утворено виконавчий орган Асоціації та затверджено його штатний розпис.. 

 
Контакти УкрАО

Державна реєстрація: 09.02.2006 р.

Асоціація припиняє свою діяльність

Тел.        067-3941475,  050-4103206

Електронна пошта – ukrao@i.ua,   ukrao@i.com.ua;

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) – 341 88 687.

Код 388858747575 результату надання адмін. послуг для доступу до Статуту УкрАО на сайті Мінюсту України https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Довідка про взяття на облік платників податків № 14 923 від 10.02.2006 видана ДПІ у Солом’янському районі м. Києва.

Індивідуальний податковий номер – 341 886 826 580.

UA033510050000026008495328600

Платник податків на загальних умовах.

PIC: 921459940

Хто на сайті?
На даний момент 4 гостей на сайті