Субота, 05 груд. 2020 р.
Вступ до Асоціації PDF Друк E-mail
Одним з основних статутних завдань асоціації УкрАО є розширення сфери її впливу, залучення до її діяльності нових членів. Для якісної та ефективної організації та здійснення роботи з процедури прийняття нових членів у склад Асоціації, їх обліку, реєстрації, а також оформлення та видачі Свідоцтв про членство, було розроблено Процедуру вступу до Асоціації, яка затверджена її Загальними зборами (протокол № 1 від 15 лютого 2006 року). Після схвалення Президією УкрАО стандарту Асоціації СТУ УкрАО 913.01:2006 „Система стандартизації УкрАО. Основні положення” (протокол № 3 від 31.08.06) та введення його в дію наказом директора УкрАО від 31.08.06 № 14, Процедура оформлена, як стандарт Асоціації. Стандарту Асоціації СТУ УкрАО 913.04-06 „Процедура вступу до асоціації „Українські акредитовані органи з оцінки відповідності” надано чинності і введено в дію наказом директора УкрАО від 20 листопада 2006 року № 23.

Будь – якій суб’єкт господарювання - юридична особа, що має намір вступити у склад Асоціації подає на ім’я Президента Асоціації Заяву за формою, що наведена у додатку до стандарту СТУ УкрАО 913.04-06.

На протязі місяця з дня отримання Заяви Президія Асоціації проводить її розгляд та сповіщає подавача заяви про своє рішення. При позитивному рішенні Президії подавач заяви повинен у 10 – денний термін сплатити вступний та поточний членські внески та сповістити про це виконавчий орган Асоціації. 

Виконавчий орган Асоціації на протязі 5 днів з дня отримання копій платіжних доручень про сплату вступного та поточного членських внесків реєструє нового члена в Реєстрі Асоціації, оформлює та надає Заявнику Свідоцтво про членство за формою, що наведена у додатку стандарту СТУ УкрАО 913.04 – 06. Копія Свідоцтва про членство зберігається у справі виконавчого органу Асоціації на весь термін членства Заявника в Асоціації.

Член Асоціації, що має намір вийти зї складу Асоціації, подає Заяву на ім’я Президента Асоціації у довільній формі та оригінал Свідоцтва про членство. Президія Асоціації на протязі 3 місяців повинна прийняти рішення та сповістити члена Асоціації про виключення його із складу Асоціації. Виконавчий орган Асоціації на підставі рішення Президії Асоціації вносить відповідні зміни в Реєстр Асоціації. Вихід зі складу Асоціації не зачіпатиме взаємних зобов’язань, що виникли між цим членом та іншими членами Асоціації та самої Асоціації, що регулюються окремими договорами та угодами. При виході з Асоціації внески не повертаються. 

Загальними зборами УкрАО (протокол № 9 від 14.07.15) затверджено розміри членських внесків: 
•  вступний - 4000 грн.;
• поточний (за рік) – 2700 грн.

Форма Заяви на вступ до асоціації „Українські акредитовані органи з оцінки відповідності”

 

 

Бланк Заявника

 

 

 

Президенту УкрАО

(адреса)

 

ЗАЯВА

на вступ до асоціації „Українські акредитовані органи

з оцінки відповідності”

 

 

1. Суб’єкт господарювання ______________________________________________

________________________________________________________(далі-Заявник)

(назва органу,  підприємства, організації, установи)

в особі _______________________________________________________________

(посада, прізвище та ім’я по батькові керівника)

Адреса: ______________________________________________________________

(індекс, юридична поштова адреса)

 

___________________________________________. Код ЄДРПОУ _____________.

просить прийняти його до складу асоціації „Українські акредитовані органи з оцінки відповідності” у якості _______________________________ члена.

(вказується дійсний чи асоційований член)

 

2. Заявник визнає цілі та завдання асоціації „Українські акредитовані органи з оцінки відповідності” (УкрАО)

та зобов’язується уповному обсязі дотримуватися вимог її Статуту та Установчого договору.

 

3.  Заявник зобов’язується сплачувати поточні членські внески.

 

4. Повноважним представником Заявника в УкрАО пропонується _____________ ______________________________________________________________________

( посада, прізвище, ім’я та по батькові представника)

Телефони:_________________ _________________, факс:____________________, Е-mail:____________________________

 

Додаток: копія реєстраційного посвідчення Заявника, завірена його печаткою.

 

 

Керівник _____________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

 

____________________М.П.

 

 
Контакти УкрАО

Державна реєстрація: 09.02.2006 р.

Асоціація припиняє свою діяльність

Тел.        067-3941475,  050-4103206

Електронна пошта – ukrao@i.ua,   ukrao@i.com.ua;

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) – 341 88 687.

Код 388858747575 результату надання адмін. послуг для доступу до Статуту УкрАО на сайті Мінюсту України https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Довідка про взяття на облік платників податків № 14 923 від 10.02.2006 видана ДПІ у Солом’янському районі м. Києва.

Індивідуальний податковий номер – 341 886 826 580.

UA033510050000026008495328600

Платник податків на загальних умовах.

PIC: 921459940

Хто на сайті?
На даний момент 2 гостей на сайті